Systemy sterowania - pomiar wilgotności

Systemy pomiaru wilgotności i dozowania wody są przeznaczone przede wszystkim dla zakładów prefabrykacji betonu oraz przedsiębiorstw produkujących betony suche i półsuche. Ich działanie polega na bieżącym mierzeniu wilgotności mieszanki betonowej za pomocą sond konduktometrycznych lub mikrofalowych.

Komputerowy system dozowania wody ADW

Systemy serii ADW są rozwiązaniami zapewniającymi właściwe dozowanie wody do jednej, dwóch lub większej liczby mieszarek jednocześnie. Gwarantują uzyskiwanie powtarzalnej wilgotności betonu w kolejnych cyklach produkcyjnych niezależnie od wilgotności własnej materiałów użytych w danym cyklu. Zagwarantowanie jednakowej wilgotności wyjściowej mieszanki ma z kolei istotny wpływ na jakość elementów wibroprasowanych.

W pracy systemu ADW wykorzystywany jest program komputerowy, który za pośrednictwem urządzenia pośredniczącego steruje pracą zaworów wody, monitoruje bieżącą wilgotność betonu oraz rejestruje ilość dozowanej wody. Do pomiaru wilgotności mogą być wykorzystywane sondy konduktometryczne lub mikrofalowe. Ilość dostarczanej wody jest natomiast regulowana dzięki odczytom z elektronicznych przepływomierzy. Program umożliwia zapamiętanie dowolnej liczby wilgotności wzorcowych (właściwych poszczególnym produktom lub grupom produktów), a następnie uzyskanie takiej samej wilgotności podczas produkcji elementów wibroprasowanych. Dzięki implementacji wielu mechanizmów optymalizacji zasadniczego procesu dozowania system ADW doskonale sprawdza się także we współpracy z wysokowydajnymi liniami produkcyjnymi, w których czas całej operacji nie może przekroczyć kilkudzisięciu sekund.

Sondy i przetworniki pomiarowe
Oprócz kompletnego systemu dozowania wody produkujemy również konduktometryczne sondy wilgotności oraz przetworniki pomiarowe. Sondy są przeznaczone do wbudowania w dno mieszarki betonu. Ich konstrukcja oraz rodzaj zastosowanych materiałów zapewnia długotrwałe użytkowanie bez pogorszenia jakości pomiaru. Z kolei towarzyszący sondom przetwornik generuje prądowy sygnał wyjściowy o natężeniu 0-20 mA (lub sygnał napięciowy 0-10 V) umożliwiając włączenie układu do istniejącego systemu sterowania linią produkcyjną.