Szcztoki przemysłowe

Nasza oferta szczotek przemysłowych obejmuje kilka kategorii produktów, które zostały krótko scharakteryzowane poniżej. Firma Elektrum jest jedynym przedstawicielem handlowym w Polsce firmy Weber Burstensysteme, która jest europejskim leaderem w produkcji tego typu elementów.

Szczotki dla zakładów prefabrykcji betonu

Do tej kategorii zaliczane są zarówno szczotki służące do czyszczenia stempli maszyn wibroprasujących, jak i szczotki instalowane w urządzeniach uzupełniających linię produkcyjną - na przykład czyszczące palety transportowe lub usuwające resztki betonu z uformowanej kostki brukowej.

Oczyszczanie powierzchni utwardzonych

Głównym przeznaczeniem szczotek tego typu jest czyszczenie podłóg w obiektach wielkopowierzchniowych, takich jak szpitale, supermarkety, hale fabryczne i magazyny. Stanowią one elementy eksploatacyjne w automatycznych urządzeniach czyszczących.

Utrzymanie dróg

Szczotki z tej kategorii są przeznaczone do maszyn oczyszczających jezdnie dróg i ulic. Są wśród nich dostępne również szczotki wykorzystywane do czyszczenia słupków kilometrowych oraz znaków drogowych.

Odśnieżanie portów lotniczych

Szczotki tego typu znajdują zastosowanie w maszynach odpowiedzialnych za odśnieżanie lotnisk.