Systemy sterowania - wytwórnie mas bitumicznych

Zadaniem systemu sterowania wytwórnią mas bitumicznych jest usprawnienie pracy operatora wytwórni poprzez monitorowanie bieżącego stanu poszczególnych urządzeń wykonawczych oraz sterowanie wszystkimi komponentami linii produkcyjnej - od podajników kruszyw w sekcji dozowania wstępnego do zrzutu zasobnika masy.

Sterownik

Sterownik systemowy steruje pracą wszystkich urządzeń wykorzystywanych w czasie przygotowywania masy. Kontroluje falowniki dozowania wstępnego kruszyw. Nadzoruje pracę taśmociągów. Steruje pracą zasów w komorach kruszyw wieży mieszalniczej. Odpowiada za dostarczanie wypełniaczy, bitumu, SMA i środków adhezyjnych. Reguluje pracę wózka transportu masy.

Program komputerowy

Praca wytwórni mas bitumicznych jest nadzorowana przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze, do którego przyłączony jest sterownik systemowy. Aplikację tę można uruchomić w dowolnej wersji systemu Windows. Jej zadanie polega na wizualizacji procesu produkcyjnego oraz zapewnieniu interfejsu umożliwiającego operatorowi definiowanie receptury, modyfikowanie parametrów pracy wytwórni (np. zależności czasowych między poszczególnymi etapami produkcji) oraz ewentualne operowanie bazą klientów i wydrukiem dokumentów WZ. Program został przygotowany w taki sposób, aby można było łatwo z niego korzystać w warunkach charakterystycznych dla wytwórni mas bitumicznych (przejrzyste i łatwe w obsłudze elementy okna programu nie wymagają jakiejkolwiek wiedzy informatycznej od operatorów).
Oprócz nadzorowania pracy urządzeń program umożliwia również drukowanie dokumentów WZ, rejestrowanie historii produkcji a także rozliczanie i prognozowanie zużycia produktów składowych (np. bitumu). Jednak w większości praktycznych wdrożeń funkcje te nie są udostępniane bezpośrednio w systemie produkcyjnym lecz w ramach osobnej aplikacji biurowej, która może wykonaywać wymienione zadania bez konieczności angażowania operatora maszyny.